نمایشگر دما Temperature Indicator

نمایش یک نتیجه

نمایشگر دما یا temperature indicator برای نمایش دما سنس شده توسط المان اندازه گیر دما بر حسب درجه سانتیگراد، فارنهایت و … استفاده می­شوند. در دو نوع نمایشگر دمای آنالوگ (نمایشگر عقربه ای) و نمایشگر دمای دیجیتالی (سون سگمتی یا LCD و …) موجوداند. ترنسمیتر های اندازه گیری دما مقدار اندازه گیری شده را بر اساس آمپر یا ولتاژ به نمایشگر های دما می دهند و نمایشگر ها این مقادیر را بر حسب درجه سانتیگراد، فارنهایت و … نشان می دهند.

برخی از نمایشگر های دما قابلیت نمایش دما بر حسب واحد های C° و F° به صورت همزمان و یا سوئیچ شدن بین C° و F° را دارند.

اطلاعات بیشتر ...