شير کانتر بالانس (شير متعادل کننده)

نمایش دادن همه 8 نتیجه

از شیرهای متعادل کننده (شیر کانتر بالانس) به منظور جلوگیری از حرکت سقوطی سیلندر تحت بار استفاده می شود. مدار های شامل شیر یکطرفه مجهز به خط فرمان نیز به این منظور مورد استفاده قرار می گیرند و هر نوع مدار کاربرد یکسانی دارند. شیر های متعادل کننده (شیر کانتر بالانس) همواره با مقداری نشتی همراه هستند که میزان آن معمولا بر حسب تعداد قطره در دقیقه توسط سازنده ی شیر مشخص می گردد. ولی در مواردی که بایستی سیلندر کاملا در محل خود قفل شود لازم است از شیر های بدون نشتی (شیر های یکطرفه) استفاده گردد.

{slider=ادامه توضیحات}

شیر متعادل کننده (شیر کانتر بالانس) راباید بلافاصله بعد از سیلندر نصب نمود. شیر متعادل کننده (شیرکانتر بالانس ) با خط فرمان مستقیم (متصل به ناحیه زیر پیستون) ویا غیر مستقیم (متصل به ورودی سیلندر) کنترل می شود. در حالت خط فرمان مستقیم، پیستون در صورتی حرکت می کند که فشار خط فرمان از فشار تنظسمی شیر (که معمولا 10% بالاتر از فشار مورد نیاز جهت متعادل نگه داشتن وزنه می باشد) بیشتر شود واین در حالتی است که در بالای پیستون فشار کافی برای حرکت توسط مدار تامین گردد.
برای متعادل نگه داشتن وزن قطعات متصل به سیلندرهای هیدرولیک و اعمال کنترل مطلوب بر حرکت آنها از انواع شیرهای کانتر بالانس استفاده می شود. این شیرها با تامین فشار کافی در زیر پیستون، وزن متصل به سیلندر را متعادل نموده و از شتاب گرفتن بار و حرکت سریعتر آن نسبت به دبی ورودی به سیلندر جلوگیری می نمایند.
{/slider}

اطلاعات بیشتر ...