شيرهاي کنترل جريان پروپرشنال (پروپرشنال فلو کنترل ولو)

نمایش دادن همه 4 نتیجه

شیرهای کنترل جریان پروپر شنال(پروپرشنال فلو کنترل ولو- شیر کنترل جریان تناسبی- شیر فول کنترل تناسبی) از ترکیب هنرمندانه ی مکانیزم تحریک شیر با سیستم های مدرن کنترلی استفاده شده است.طراحان سیستم های هیدرولیک با استفاده از ای نوع شیر ها ضمن کاستن از پیچیدگی و تعداد اجزای سیستم ،دقت و کارایی ان را افزایش می دهد. یک شیر کنترل جریان پروپر شنال(پروپرشنال فلو کنترل ولو- شیر کنترل جریان تناسبی- شیر فول کنترل تناسبی) با کنترل الکترونیکی، مقدار جریان سیال هیدرولیک خروجی را متناسب با مقدار سیگنال جریان ورودی بطور پیوسته تنظیم می کند.

 {slider=ادامه توضیحات}
از چنین شیری می توان جهت کنترل دقیق سرعت یا شتابگیری و کاهش شتاب حرکت یک سیلندر (یا موتور هیدرولیکی)استفاده نمود. کنترل مذکور می تواند به صورت بسیار دقیق و تحت فرمان یک سیستم الکتریکی از راه دور و یا میکرو کامپیوتر و یا plc عمل نماید. اغلب شیرهای کنترل جریان پروپر شنال(پروپرشنال فلو کنترل ولو- شیر کنترل جریان تناسبی- شیر فول کنترل تناسبی) به منظور به حداقل رساندن تغییرات جریان در اثر بروز تغییر در فشار ورودی یا خروجی به سیستم جبران کننده فشار مجهز می باشد. یک شیر کنترل جریان پروپر شنال(پروپرشنال فلو کنترل ولو- شیر کنترل جریان تناسبی- شیر فول کنترل تناسبی) با کنترل الکترونیکی از سه جزء اصلی زیر تشکیل یافته است
1. سولونوئید تناسبی جهت اعمال فرمان 
2. بخش کنترلی جریان که اسپول شیر دران قسمت قرار دارد
3. یک انتقال دهنده دیفرانسیلی خط متغیر(LVDT)با سیستم فیدبک الکترونیکی
با استفاده از یک مسیر جریان در شیر کنترل جهت 2/4 می توان جریان های کوچک را کنترل نمود. کنترل جریان های بالاتر با استفاده از هر دو مسیر شیر 2/4 و تقسیم جریان بین مسیرهای کاملا اماکن پذیر می گردد.
دبی عبوری از شیر با مقدار جریان الکتریکی عبوری از سولونوئید و افت فشار در شیر متناسب است. با توجه به اینکه میزان باز شدن مسیر جریان دقیقا متناسب با جریان اعمالی نمی باشد، مشخصه جریان کاملا خطی نخواهد بود.
{/slider} 

 

اطلاعات بیشتر ...