شیر کنترل جهت اسپولی (شیر دایرکشنال)

نمایش 1–12 از 129 نتیجه

شیرهای کنترل جهت اسپولی (شیر دایرکشنال- شیر برقی هیدرولیک- شیر دستی هیدرولیک) نوع دیگری از شیر های کنترل جهت هستند که با تغیر وضعیت مکانیزم داخلی آن ها، سیال ورودی به هریک از دهانه های خروجی مورد نظر هدایت می شود. دراغلب شیرهای کنترل جهت اسپولی (شیر دایرکشنال- شیر برقی هیدرولیک- شیر دستی هیدرولیک) از مکانیزم داخلی نوع اسپولی (لغزشی) جهت تنظیم مسیر جریان استفاده می شود. اسپول ها به صورت دویا سه وضعیتی طراحی می شوند به گونه ای که در هر وضعیت یک مدل کنترل جریان بین دهانه های ورودی و خروجی حاکم می گردد.

 

در علامت سمبلیک این شیر ها هر وضعیت به وسیله یک مربع نشان داده می شود و مسیر و جهت جریان با علامت پیکان مشخص می شود. از شیرهای کنترل جهت اسپولی (شیر دایرکشنال- شیر برقی هیدرولیک- شیر دستی هیدرولیک) اغلب برای جهت کنترل سیلندر های دوکاره استفاده می شود. باید توجه نمود که اسپول یک عضو استوانه ای با سطوح ماشین کاری شده است که با انطباق ظریف در سوراخ تعبیه شده در بدنه شیر حرکت و مجاری را باز و بسته می نماید. لقی شعاعی دراین انطباق معمولا کمتر از mm0/02 است. شیار های تعبیه شده در اسپول، ارتباط بین مجرای ورودی و خروجی را در مواضع خاص برقرار می نمایند. این شیر ها با انواع روش های تحریک در دسترس می باشند واز آن ها معمولا هنگامی استفاده می شود که بخواهیم عملگر هیدرولیکی در مواضع میانی کورس حرکتی خود توقف نمایند. باید توجه نمود که تفاوت در نوع مکانیزم تحریک الزاما موجب تفاوت در ساختمان داخلی شیر نخواهد شد.در بسیاری از شیرهای کنترل جهت اسپولی (شیر دایرکشنال- شیر برقی هیدرولیک- شیر دستی هیدرولیک)،در یک سمت اسپول از فنر به عنوان عامل برگرداننده به وضعیت اولیه استفاده می شود. در شیر های دو وضعیتی فنردار، درحالت عادی، فنر اسپول را در وضعیت تحریک نشده نگه می دارد و همچنین به هنگام قطع تحریک، فنر مجددا شیر را به وضعیت عادی باز خواهد گرداند. به این نوع عملکرد برگشت فنری گفته می شود. در شیرهای کنترل جهت اسپولی (شیر دایرکشنال- شیر برقی هیدرولیک- شیر دستی هیدرولیک) سه وضعیتی فنر دار از دو فنرجهت نگه داشتن اسپول در موضع وسط استفاده می شود و درصورت قطع نیروهای تحریک، اسپول مجددا توسط فنر در موضع وسط قرار می گیرد. به این نوع شیر، شیر با موضع وسط فنری می گویند در برخی موارد از ضامن های قفل کن جهت نگه داشتن شیر در یک وضعیت استفاده می شود و در بسیاری از موارد اهرم های دستی یا مکانیکی به عنوان مکانیزم تغیر وضعیت مورد استفاده قرار می گیرند. درشیر های عمل کننده با تحریک خط فرمان از فشار روغن هیدرولیک یا هوای فشرده جهت تغیر وضعیت اسپول شیر استفاده می شود
اطلاعات بیشتر ...