شير قطع و وصل کننده جريان (شير باز و بسته- شير 2/2- شات اف ولو)

هیچ محصولی یافت نشد.
شیرهای (قطع و وصل جریان- شیر باز و بسته- شیر 2/2- شات اف ولو- شیر دوراهه) با امکان عبور دو طرفه سیال در مدار مورد استفاده قرار می گیرد. از انواع این شیرهای (قطع و وصل جریان- شیر باز و بسته- شیر 2/2- شات اف ولو- شیر دوراهه)، نوع دروازه ای (برای کاربردهای کم فشار)وانواع کروی و ساچمه ای (برای فشار های بالا)را می توان نام برد شیر های دوراهه با مکانیزم های داخلی اسپولی یا ساچمه ای (سوپاپی)عرضه می شوند.
 
اطلاعات بیشتر ...