شير قطع و وصل کننده جريان (شير باز و بسته- شير 2/2- شات اف ولو)

شیرهای (قطع و وصل جریان- شیر باز و بسته- شیر 2/2- شات اف ولو- شیر دوراهه) با امکان عبور دو طرفه سیال در مدار مورد استفاده قرار می گیرد. از انواع این شیرهای (قطع و وصل جریان- شیر باز و بسته- شیر 2/2- شات اف ولو- شیر دوراهه)، نوع دروازه ای (برای کاربردهای کم فشار)وانواع کروی و ساچمه ای (برای فشار های بالا)را می توان نام برد شیر های دوراهه با مکانیزم های داخلی اسپولی یا ساچمه ای (سوپاپی)عرضه می شوند.
 
اطلاعات بیشتر ...
هیچ محصولی یافت نشد.