شیر سروو

هیچ محصولی یافت نشد.

شیر سرو(شیر های رسپانس- سرو شیر-شیر سرو الکتروهیدرولیک) با ایجاد یک حلقه بسته با گرفتن سیگنال الکتریکی یا الکترونیکی ،فشار یا جریان سیال را کنترل می کنند. اینگونه شیر ها به منظور کنترل کمیت مورد نظر می توانند در بینهایت وضعیت موقعیت دهی شوند. شیرهای سرو(شیر های رسپانس- سرو شیر-شیر سرو الکتروهیدرولیک) در مقایسه با شیر های تناسبی درجه بالاتری از کنترل حلقه بسته را تامین می نمایند. ازهر دو نوع شیر جهت کنترل سیستم های هیدرولیک، پنوماتیک،گاز، بخار، انتقال آب و دیگر کاربرد های خاص استفاده می شود.

 {slider=ادامه توضیحات}

شیر های سروو در طرح های یک، دو و سه مرحله ای در دسترس می باشند. شیر سرو (شیر های رسپانس- سرو شیر-شیر سرو الکتروهیدرولیک) یک مرحله ای جهت عملکرد از محرک مستقیم استفاده می کند. شیر های دو مرحله ای از یک مرحله فرمان و یک مرحله نهایی یا اصلی برخوردار هستند. شیرهای سرو(شیر های رسپانس- سرو شیر-شیر سرو الکتروهیدرولیک سه مرحله ای شیر هایی هستند که مرحله¬ی فرمان آنها خود یک شیر سروو دو مرحله ای می باشد .شیرهای سروو یک تقویت کننده هیدرولیکس یا پنوماتیکی است.
نکاتی در باب تفاوت شیرهای تناسبی و سرو:
– سرعت پاسخ و مشخصه های دینامیکی:
استفاده از اسپول با طول کورس کوتاه و جرم حداقل(اینرسی کم) در شیرهای سرو(شیر های رسپانس- سرو شیر-شیر سرو الکتروهیدرولیک ، امکان دستیابی به پاسخ های سریع را فراهم نموده وآنها را جهت کاربردهایی همانند کنترل سرعت یا موقعیت در سیستم های کنترل مدار بسته مناسب می سازد.
– اثر هیسترزیس:
در شیرهای سرو(شیر های رسپانس- سرو شیر-شیر سرو الکتروهیدرولیک، با استفاده از سیستم های فلاپر و نازل یا لوله افشانک امکان کنترل موقعیت اسپول شیر فراهم می گردد. تعیین موقعیت در یک شیر تناسبی به نیروی اعمال شده توسط سیم پیچ DC در مقابل نیروی فنر وابسته است. بسته به اینکه جریان از حالت افزایش و یا کاهش برخوردار باشد، تفاوت قابل توجهی در خروجی شیر بوجود خواهد آمد . شیرهای تناسبی نسبت به شیرهای سرو از هیسترزیس بسیار بالاتری برخوردار هستند.
{/slider}

اطلاعات بیشتر ...