شیر شاتل (شیر ماکویی- شیر یا )

نمایش دادن همه 5 نتیجه

شیر شاتل (شاتل ولو- شیر ماکویی- شیر یا ) نوع دیگری از شیر های کنترل جهت است که امکان اتصال دو منبع قدرت هیدرولیک را فراهم می کند. در این نوع شیر، یکی از دو منبع، منبع قدرت اضطراری بوده ودر صورت خراب شدن پمپ اصلی در مدار قرار میگیرد.  از شیرهای شاتل (شاتل ولو- شیر ماکویی- شیر یا ) می توان در مواردی که می خواهیم بیش از یک سوئیچ بر روی یک ماشین استفاده کنیم تا ایمنی عملکرد سوئیچ ها افزایش یابد از یان شیرها می توان استفاده نمود.

اطلاعات بیشتر ...