شير کاهنده (ردیوسینگ ولو)

نمایش 1–12 از 14 نتیجه

شیرهای کاهنده فشار (شیر ردیوسینگ- ردیوسینگ ولو) نوع دیگری از شیر های کنترل فشار بوده که در مواضع خاصی از مدار به منظور کاهش سطح فشار تا یک حد معین مورد استفاده قرار می گیرند در اثرحرکت اسپول داخلی (بواسطه فشار خروجی )مجرای خروجی تنگ تر شده و فشار در ان کاهش می یابد. این عملکرد تارسیدن فشار خروجی به حد تنظیم شده ادامه خواهد یافت و هنگامی که فشار خروجی به کمتر ازحد تنظیمی برسد،گلوگاه باز شده و جریان سیال به صورت آزاد برقرار خواهد گردید.

{slider=عنوان اسلاید اول}
باید توجه داشت که مسیر داخلی، خروجی را به پشت اسپول وصل کرده و موجب انتقال فشار خروجی به آن در جهت ایجاد نیروی مقابله کننده با فنر می گردد. در شیرهای کاهنده فشار (شیر ردیوسینگ- ردیوسینگ ولو) جریان اضافی به مخزن بر نمی گردد، بلکه با ایجاد افت فشار در اثر تنگ شدن گلوگاه، صرفا فشار در خروجی کاهش می یابد. کاربرد این شیر در مواقعی که در بخشی از مدار فشار محدود و قابل کنترلی نیاز باشد (مانند فشار در سیلندر متصل به گیره ای که قطعات ظریف را نگه می دارد) اهمیت پیدا می کند. 
این شیر به منظور کاهش سطح فشار تا یک حد معین در موقعیت خاص از مدار مورد استفاده قرار می گیرد. بر خلاف شیرهای فشار شکن که بر روی فشار ورودی (فشار پمپ) اثر می گذارند، شیرهای کاهنده فشار (شیر ردیوسینگ- ردیوسینگ ولو) بر روی فشار خروجی (فشار عملگر) اثر می گذارند و آن را در محدوده تنظیمی حفظ می نمایند.
{/slider}

 

اطلاعات بیشتر ...