شير فلو کنترل جبران ساز فشار (شیر فلو کنترل جبرانی )

نمایش دادن همه 12 نتیجه

از انجایی که میزان جریان عبوری از شیر کنترل جریان (فلو کنترل جبران کننده فشار- فول کنترل جبران ساز فشار- کنترل جریان مستقل از فشار)هرگونه تغییر در فشار ورودی یا خروجی موجب تغییر در میزان جریان عبوری از شیر می گردد ، ولی شیر های کنترل جریان با سیستم جبران کننده فشار (فلو کنترل جبران کننده فشار- فول کنترل جبران ساز فشار- کنترل جریان مستقل از فشار)، به صورت اتوماتیک نسبت به تغییرات فشار تنظیم شده و همواره افت فشار را ثابت نگه می دارند و در نتیجه میزان جریان عبوری از آنها ثابت خواهد ماند.

{slider=عنوان اسلاید اول}
شیرهای کنترل جریان با سیستم جبران کننده فقط در یک جهت قادر به عملکرد مطلوب می باشند. یک روش برای کنترل دو جهته جریان در یک خط، استفاده از دو شیر کنترل جریان به همراه دو شیر یکطرفه می باشد. این سیستم در مواقعی که جریان های متفاوت در دو جهت نیاز باشد ایده ال است. اما چنانچه به جریان های مساوی نیاز داشته باشیم مشکلاتی در تنظیم شیرهای کنترل جریان (فلو کنترل جبران کننده فشار- فول کنترل جبران ساز فشار- کنترل جریان مستقل از فشار) بوجود خواهد آمد. در این موارد با استفاده از یک شیر کنترل جریان (فلو کنترل جبران کننده فشار- فول کنترل جبران ساز فشار- کنترل جریان مستقل از فشار) در مدار پل می توان در دو جهت جریان های مساوی برقرار نمود.
{/slider}

 

اطلاعات بیشتر ...