شير فشار شکن( شير اطمينان هيدروليک)

نمایش 1–12 از 77 نتیجه

شیراطمینان (شیر فشار شکن- پرشر ریلیف ولو) یک شیر کنترل فشارنرمال بسته است که از ان به منظور کنترل حداکثر فشار سیستم استفاده می شود باید توجه داشت که با پیچ تنظیم می توان به وسیله تغییر نیروی فشردگی فنر، فشاری را که در ان شیر شروع به باز شدن می کند (فشار شکست) تنظیم نمود. لازم به ذکراست که برای تخلیه کل جریان پمپ به مخزن، باید ساچمه یا سوپاپ، تا حد مناسبی از جای خود حرکت کرده و مسیر باز نماید.

{slider=ادامه توضیخات}
بنابراین کل جریان پمپ در فشاری بالاتر از حد تنظیمی در شیر اطمینان (فشار شکست) به مخزن تخلیه گشته و معرف حداکثر سطح فشار حاکم در مدار می باشد. از ترکیب سوپاپ وفنر در ساختمان شیراطمینان (شیر فشار شکن- پرشر ریلیف ولو) معمولا برای استفاده در مدار های که دبی عبوری کم است استفاده می شود.شیر های اطمینان در کمتر از فشار شکست نشتی ندارندو پاسخ زمانی انها سریع است (حدود 25 ثانیه). لذا این گونه شیر ها برای تخلیه سیال هنگام بروز افزایش فشار (ناشی از ضربات)ایده ال هستند.ازاین نوع شیر ها جهت اطمینان از سالم ماندن قطعات هنگام بروز فشار های ناگهانی در مدار ویا به منظور تخلیه فشار اضافی ناشی از انبساط حرارتی در سیلندر های قفل کن استفاده می شود. شیراطمینان (شیر فشار شکن- پرشر ریلیف ولو)  از پرکاربردترین انواع شیرهای کنترل می باشد. از این شیر جهت محافظت از پمپ و اجزای سیستم در مقابل افزایش فشار استفاده می شود. همچنین حداکثر قدرت سیلندر و هیدروموتور توسط این شیر محدود می گردد. فشار شکن سک شیر با وضعیت نرمال بسته می باشد که در هنگام رسیدن فشار به مقدار معین، جریان اضافی را از پمپ به مخزن باز گردانده و سطح فشار را در حد تنظیمی نگه می دارد.
{/slider}

اطلاعات بیشتر ...