شير انلودينگ (شير بي بار کننده)

هیچ محصولی یافت نشد.

شیر بی بارکننده (انلودینگ) نوع دیگری از شیر های کنترل فشار است که درمواقعی که به پمپ درمدار نیازی نیست جریان ارسالی از پمپ را در فشار ناچیز به مخزن تخلیه می کند. در نتیجه بی بار شدن پمپ، از مصرف توان و اتلاف حرارتی (ناشی از تخلیه سیال در فشار بالا از شیر اطمینان) کاسته می شود.در شیر بی بارکننده (انلودینگ) با افزایش فشار در خط فرمان  تا حد لازم جهت غلبه بر نیروی فنر، پیستون پایینی به سمت بالا حرکت کرده و موجبات تخلیه پمپ به مخزن را فراهم می آورد.

{slider=ادامه توضیحات}
مقدار فشار فرمان مورد نیاز به نیروی تنظیمی فنر بستگی دارد در بسیاری از سیستم های هیدرولیک (مانند پرس ها) عملگردر بخشی از کورس رفت که بدون درگیری با بار مقاوم طی می شود، نیاز به جریان وسعت بالا داشته و هنگام شروع و طی سیکل کاری  به جریان پایین و فشار بالا نیازمند می باشد. در اینگونه مدار ها می توان از دو پمپ استفاده نمود، بگونه ای که هنگام درگیری با بار مقاوم، پمپ کوچکتر که از قابلیت تامین سیال در فشار بالا و دبی  پایین برخوردار است سیال مورد نیاز مدار را تامین نموده وپمپ بزرگتر را که جهت تامین حجم زیاد سیال در فشار پایین طراحی شده است، بی بار می گرداند. دراین حالت جریان خروجی پمپ بزرگتر بدم نیاز به تخلیه از طریق شیر اطمینان ،مستقیما به مخزن تخلیه می شود. بدین ترتیب با بی بار کردن پمپ بزرگتر در طی بخشی از سیکل کاری اتلاف توان جلوگیری می شود.
{/slider}

 

اطلاعات بیشتر ...