انواع ترمومتر ها و مقایسه میان آنها

ترمومتر

ترمومترها در برابر اندازه گیری دما و استفاده آنها متنوع هستند. برخی از انواع ترمومترها عبارتند از:

 

1. ترمومتر زئولی: این ترمومترها بر اساس تغییر حجم مایعات به علت تغییر دما اندازه گیری می کنند.

 

2. ترمومتر بیمتال: این ترمومترها از دو نوار فلزی مختلف ساخته شده است که به صورت لایه های متمایز در هم قرار گرفته اند. تغییر دما باعث تغییر در خمش نوارهای فلزی می شود که باعث حرکت سوزن نشانگر می شود.

 

3. ترمومتر رزیستانسی: این ترمومترها بر اساس تغییر مقاومت الکتریکی یک المان مقاومتی با تغییر دما اندازه گیری می کنند.

 

4. ترمومتر ترموکوپل: این ترمومترها بر اساس اصل تولید ولتاژ الکتریکی توسط جوانب متفاوت یک ترموکوپل با تغییر دما اندازه گیری می کنند.

 

5. ترمومتر اشعه مادون قرمز: این ترمومترها از تکنولوژی اشعه مادون قرمز برای اندازه گیری دما استفاده می کنند و می توانند بدون تماس با سطح مورد نظر دما را اندازه گیری کنند.

 

6. ترمومتر مرکوری: این ترمومترها بر اساس تغییر ارتفاع ماده مایع در لوله مرکوری با تغییر دما اندازه گیری می کنند. اما به دلیل مسائل بهداشتی و محیطی، استفاده از آنها در حال حاضر محدود شده است.

 

7. ترمومتر دیجیتال: این ترمومترها از سنسورهای الکترونیکی برای اندازه گیری دما استفاده می کنند و نتیجه را به صورت دیجیتال نمایش می دهند.

مقایسه ترمومتر های دیجیتال و ترمومترهای ترموکوپل :

ترمومترهای دیجیتال و ترمومترهای ترموکوپل هر دو انواع ترمومترهایی هستند که برای اندازه گیری دما استفاده می شوند، اما با چند تفاوت اساسی همراه هستند. در زیر مقایسه ای بین این دو نوع ترمومتر آورده شده است:

 

1. اصل کار:

– ترمومترهای دیجیتال: این ترمومترها از سنسورهای الکترونیکی برای اندازه گیری دما استفاده می کنند. سنسورها می توانند از نوع مقاومتی (مانند ترمیستور یا رزیستور) یا از نوع تولید ولتاژ (مانند ترموکوپل) باشند. نتیجه اندازه گیری به صورت دیجیتال نمایش داده می شود.
– ترمومترهای ترموکوپل: این ترمومترها بر اساس اصل تولید ولتاژ الکتریکی توسط جوانب متفاوت یک ترموکوپل با تغییر دما اندازه گیری می کنند. نتیجه اندازه گیری به صورت ولتاژ نمایش داده می شود و نیاز به تبدیل این ولتاژ به دما دارد.

 

2. دقت:
– ترمومترهای دیجیتال: این ترمومترها معمولاً دقت بالاتری نسبت به ترمومترهای ترموکوپل دارند. دقت آنها معمولاً به صورت اعشاری نمایش داده می شود و برخی از مدل ها دارای دقت بسیار بالایی هستند.
– ترمومترهای ترموکوپل: دقت ترمومترهای ترموکوپل معمولاً کمتر از دقت ترمومترهای دیجیتال است. دقت آنها ممکن است به صورت محدودتری نمایش داده شود و ممکن است نیاز به کالیبراسیون دوره ای داشته باشند.

 

3. قابلیت های اضافی:
– ترمومترهای دیجیتال: برخی از ترمومترهای دیجیتال قابلیت های اضافی مانند ثبت داده ها، تنظیم حداکثر و حداقل دما، صداگذاری در صورت برخورد با حد دما و … را دارا هستند.
– ترمومترهای ترموکوپل: ترمومترهای ترموکوپل معمولاً قابلیت های کمتری نسبت به ترمومترهای دیجیتال دارند و به صورت ساده تر عمل می کنند.

 

4. هزینه:
– ترمومترهای دیجیتال: برخی از ترمومترهای دیجیتال ممکن است قیمت بالاتری نسبت به ترمومترهای ترموکوپل داشته باشند، اما با توجه به پیشرفت تکنولوژی، ترمومترهای دیجیتال با قیمت های متنوعی در دسترس هستند.
– ترمومترهای ترموکوپل: ترمومترهای ترموکوپل معمولاً به صورت عمومی ارزانتر از ترمومترهای دیجیتال هستند.

 

به طور کلی، انتخاب بین دو نوع ترمومتر بستگی به نیازها و بودجه شما دارد. ترمومترهای دیجیتال مناسب برای کاربردهایی هستند که نیاز به دقت بالا و قابلیت های اضافی دارند، در حالی که ترمومترهای ترموکوپل ممکن است برای کاربردهایی که دقت بالا از اهمیت کمتری برخوردار است، مناسب باشند.

مقایسه ترمومتر لیزری با ترمومتر رزیستانسی :

ترمومتر لیزری و ترمومتر رزیستانسی دو نوع ترمومتر متفاوت هستند که برای اندازه گیری دما استفاده می شوند. در زیر مقایسه ای بین این دو نوع ترمومتر آورده شده است:

 

1. اصل کار:
– ترمومتر لیزری: این ترمومترها از تکنولوژی لیزر برای اندازه گیری دما استفاده می کنند. با استفاده از یک پرتو لیزری، دما را از روی سطح مورد نظر اندازه می گیرند.
– ترمومتر رزیستانسی: این ترمومترها بر اساس تغییر مقاومت الکتریکی ماده ای که با دما تغییر می کند، دما را اندازه می گیرند. معمولاً از ماده هایی مانند پلاتینوم استفاده می شود که مقاومت الکتریکی آنها با تغییر دما تغییر می کند.

 

2. دقت:
– ترمومتر لیزری: دقت این ترمومترها معمولاً خوب است و ممکن است برای کاربردهایی که نیاز به دقت بالا دارند، مناسب باشند.
– ترمومتر رزیستانسی: دقت این ترمومترها نیز معمولاً خوب است و می توانند دقت بالایی در اندازه گیری دما داشته باشند.

 

3. محدودیت ها:
– ترمومتر لیزری: این ترمومترها معمولاً برای اندازه گیری دما در فواصل دورتر از ترمومتر قابل دسترسی هستند و نمی توانند دما را در محیط های خیلی گرم یا سرد اندازه گیری کنند.
– ترمومتر رزیستانسی: این ترمومترها ممکن است نیاز به تغییرات زمانی برای اندازه گیری دما داشته باشند و برای اندازه گیری دما در محیط های خیلی گرم یا سرد قابل استفاده نباشند.

 

4. هزینه:
– ترمومتر لیزری: این ترمومترها معمولاً قیمت بالاتری نسبت به ترمومترهای رزیستانسی دارند.
– ترمومتر رزیستانسی: این ترمومترها به طور عمومی ارزانتر از ترمومترهای لیزری هستند.

 

به طور کلی، انتخاب بین ترمومتر لیزری و ترمومتر رزیستانسی بستگی به نیازها و بودجه شما دارد. ترمومتر لیزری مناسب برای کاربردهایی هستند که نیاز به اندازه گیری دما در فواصل دورتر و دقت بالا دارند، در حالی که ترمومترهای رزیستانسی مناسب برای کاربردهایی هستند که نیاز به دقت بالا و هزینه کمتر دارند.

الهه آذری
ارسال دیدگاه