بررسی تخصصی مشخصات کلیدهای کامپکت MCCB

بررسی تخصصی مشخصات کلیدهای کامپکت MCCB

نحوه ی عملکرد کلید اتوماتیک چیست؟

کلید اتوماتیک MCCB با ترکیبی از بخش های حساس به حرارت و جریان الکترومغناطیسی محافظت می شود. در یک کلید اتوماتیک MCCB بسته به نوع حفاظت مورد نیاز از بخش های مختلف تریپ استفاده می گردد.

-اضافه بار
-اتصال کوتاه

اضافه بار:
در شرایط غیر عادی جریان، حرارت بین عایق و هادی به وجود می آید. اگر این شرایط ادامه داشته باشد، باعث ایجاد اتصال کوتاه در مدار شده که این میزان حرارت تابعی از مربع جریان خطی (I)، مقاومت در هادی (R) و مقدار زمان جریان (t) عبوری هستند.

اتصال کوتاه :
شرایط اتصال کوتاه تنها با قطع مدار قابل بر طرف شدن است، که در این حالت کلید اتوماتیک MCCB سریعاً جریان مدار را متوقف و از ایجاد آسیب های عمده جلوگیری می کند.

کلید اتوماتیک MCCB نوعی بریکر است، که در آمپراژ پایین از 63 آمپر تا آمپراژ بالا تا 1600 آمپر تولید می‌شود. این کلیدهای اتوماتیک MCCB هم در ورودی تابلو‌ها به عنوان کلید اصلی و در خروجی تابلو‌ها به عنوان بریکر خروجی به مصرف کننده مورد استفاده قرار می گیرند.

کلیدهای اتوماتیک MCCB یکی از پر مصرف‌ترین ادوات برق صنعتی هستند و کاربرد‌های بسیار وسیعی در تابلو‌های برق صنایع نفت، فولاد، ساختمان‌ها دارند.

کلیدهای اتوماتیک MCCB از جمله کلیدهای کندکار در طراحی تابلو به حساب می آیند، که برای قطع و وصل و هم برای جریان های اضافه بار و هم برای جریان های اتصال کوتاه می توانند استفاده شوند.

کلیدهای اتوماتیک MCCB در یک طبقه بندی به دو دسته Fix و Adjustable تقسیم می شوند.

کلیدهای MCCB نوع Adjustable در رنج های جریانی 63A تا 1600A موجود می باشند و کلیدهای MCCB نوع fix در رنج های جریانی 63A تا 250A موجود می باشند.

برخی از پارامترهای مهمکلیدهای اتوماتیک MCC شامل موارد زیر است:

In: جریان نامی کلید
جریان نامی کلید کامپکت مشخص کننده جریانی هست، که کلید در شرایط از پیش تعیین شده‌ای تحت آن جریان کار خواهد کرد یا همان جریانی که روی اتومات قید شده است.

Im: جریان اتصال کوتاه کلید
این مقدار برای کلیدهای اتوماتیک MCCB با رله مغناطیسی از ۵ تا ۱۰ برابر جریان نامی کلید کامپکت قابل تنظیم می‌باشد.

icm: قدرت وصل
این کمیت قابلیت کلیدهای اتوماتیک MCCB را برای وصل جریان اتصال کوتاه مشخص می کند.

Icu: قدرت قطع نهایی
حداکثر جریان (مقدار موثر برحسب کیلوآمپر) اتصالی است که کلید کامپکت قادر به قطع آن است.

Icw: قدرت تحمل کوتاه مدت
حداکثر جریانی است که کلیدهای اتوماتیک MCCB برای مدت زمان معین قادر به تحمل آن از نظر حرارتی و الکترودینامیکی است.

ue: ولتاژ نامی کار
ولتاژی است که ظرفیت قطع و وصل کلید کامپکت براساس آن مشخص می گردد و برابر ولتاز فاز به فاز سیستم است.

ui: ولتاژ نامی عایقی
تعیین کننده مقدار ولتاژ تست فرکانسی صنعتی و فاصله عایقی است و حداکثر ولتاژی که می تواند در سیستم پدید آید نبایستی از Vi بیشتر باشد.

uimp: ولتاژ ضربه ای
تعیین کننده مقدار ولتاژ تست ضربه هایی است که کلید کامپکت قادر به تحمل آن است.

واحد های حفاظت کلید های کامپکت را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد:

حرارتی مغناطیسی:
این نوع از واحد حفاظت برای تنظیم جریان اضافه بار یا افزایش حرارت ناشی از افزایش جریان مورد استفاده قرار می گیرد و عملکرد آن بسیار به رله اضافه بار موتور شبیه است. محدوده تنظیم آن عموما بین 60 تا 100 در صد جریان نامی کلید کامپکت است. همچنین دارای یک واحد مغناطیسی قابل تنظیم جهت قطع کلید در مواقع ایجاد اتصال کوتاه بوده که اعداد و نسبت های آن از سایز کلیدهای اتوماتیک MCCB بسیار بزرگتر است. معمولا بین مقادیری از 5 تا 10 برابر جریان نام می توان آن را تنظیم نمود.

الکترونیکی:
این نوع از واحد حفاظت دارای انعطاف در تنظیمات است. این تنظیمات شامل تنظیمات مربوط به اضافه بار و اتصال کوتاه می شود. که با استفاده از واحد تریپ الکترونیکی پارامتر های جراینی و زمانی متنوعی را می توان بر حسب نیاز تنظیم نمود. این ویژگی باعث می شود از کلیدهای اتوماتیک MCCB با واحد تریپ الکترونیکی برای حفاظت بالادست تجهیزات به خوبی استفاده شود.

لوازم جانبی کلیدهای اتوماتیک کامپکت:

موتور الکتریکی:
به منظور شارژ (وصل) یا دشارژ (قطع) از راه دور کلیدهای اتوماتیک MCCB از موتور الکتریکی استفاده می شود.

رله شنت تریپ shant trip:
این رله هنگامی که ولتاز تغذیه اش مقداری بین 70 تا 110 درصد ولتاژ نامی گردد، فرمان قطع کلید کامپکت را صادر میکند یا می توان به کمک کنتاکت کمکی عمل این رله را برای مقاصد دیگر مانیتور نمود.

رله افت ولتاز under voltage:
این رله هنگامی که ولتاز تغذیه اش کوچکتر یا مساوی 70% ولتاژ نامی گردد. فرمان قطع کلید کامپکت را صادر می کند. این رله همچنین از وصل کلید در هنگام پایین بودن ولتاژ جلوگیری می کند.

کنتاکت کمکی as on/off switch:
کنتاکت های کمکی همزمان با پل های اصلی کلید عمل می کنند و همواره وضعیت قطع و وصل کلید کامپکت را در پایانه های خود نمایش می دهند.

اینستروسنتر
ارسال دیدگاه