پرداخت فاکتور

در این قسمت می توانید سفارشات خود را پیگیری کنید. همچنین اگر سفارش شما تایید شده باشد و فاکتور برای آن صادر شده باشد می توانید اقدام به پرداخت فاکتور نمایید.

 

پیگیری (پرداخت) فاکتور

جهت پی گیری و یا پرداخت فاکتور، کد پیگیری که در مرحله پایانی سفارش ایجاد شده است را وارد نمایید. (این کد به ایمیل شما نیز ارسال شده است)

 {module کد پرداخت (فاکتور)}

مرجع ابزاردقیق ایران
ارسال دیدگاه