مبانی تجهیزات توزیع فشار ضعیف (بخش دوم)

مبانی تجهیزات توزیع فشار ضعیف (بخش دوم)

مبانی تجهیزات توزیع فشار ضعیف (بخش دوم) :

 

سوئیچ بوردها:

برای ساختمان ها یا سایت هایی با مقیاس بزرگتر برای نصب سوئیچ های اضافه بار و وسائل محافظتی و باسبارها و دیگر تجهیزات از یک پنل بزرگ تنها و یا قاب و یا مونتاژ پنل ها می توان استفاده کرد. این پنل ها به سوئیچ بورد معروف هستند. سوئیچ بوردها دارای بیشترین دسترسی از جلو می باشند و معمولا روی زمین و نزدیک به دیوار نصب می شوند. کارکرد سوئیچ بردها مانند پنل بوردها می باشد و معمولا به سادگی پنل بوردهای دیگر تغذیه می شوند اما در مقیاس بزرگتر و در ولتاژ پایین تر از 600 ولت یا کمتر. سوئیچ بوردها برای تقسیم بلوک های بزرگ جریان الکتریکی به بلوک های کوچکتر به وسیله تجهیزات الکتریکی استفاده می شوند. این تقسیم بندی برای توزیع قدرت به بارها و جدا کردن بارها برای تعمیرات ایمن تر و حفاظت هادی ها و تجهیزات در مقابل جریان اضافه به دلیل اضافه بار و اتصال کوتاه و خطاهای زمین ،مفید می باشند.تجهیزات پایه سوئیچ بوردها شامل فریم و باسبارها و تجهیزات حفاظتی اضافه بار و ابزارآلات و کاورهای داخلی و خارجی می باشد. فریم یک اسکلت فلزی می باشد که محل قرارگیری سایر تجهیزات می باشد. در این قاب باسبارها نصب شده اند که توان را از کابل های ورودی به تجهیزات مدار زیر شاخه تقسیم بندی می کنند. یک باسبار افقی توان را به هر بخش سوئیچ بورد تقسیم می کند. جهت یابی استاندارد برای باسبار افقی هست A-B-C از بالا به پایین. در مقابل یک باسبار عمودی توان را به تجهیزات حفاظتی مدار و معولا یا از چپ به راست و یا از جلو به عقب جهت یابی می شوند. تجهیزات حفاظتی اضافه بار برروی باسبارهای عمودی و از جلوی واحد نصب می شوند. چهار نوع رایج این محافظ ها شامل قطع کننده های مدار قدرت و قطع کننده های مدار کامپکت و سوئیچ های فیوزی و سوئیچ های فشاری ناگهانی هستند.

دیگر تجهیزات حفاظتی استفاده شده در سوئیچ بورد ها شامل تجهیزات اندازه گیری و تجهیزات حفاظتی سرج SPDSs)) و تقسیم کننده های برق و سوئیچ های انتقال و ترانسفورمرها و دیگر تجهیزات می باشد. داخل سوئیچ بوردها هم هم چنین می توانند تجهیزات اندازه گیری قرار داشته باشند. میترها می توانند در بخش ورودی جهت اندازه گیری پارامترهایی مانند ولتاژ و جریان و توان مورد استفاده و ماکزیمم تقاضا و دیگر ویژگی های مهم استفاده شوند. تجهیزات اندازه گیری به ویژه می توانند در مانیتور کردن و مدیریت توان مورد استفاده برای اطمینان از بالاترین بازدهی مورد استفاده قرار گیرند.

محفظه استاندارد برای سوئیچ بوردها شامل NEMA TYPE 1 برای استفاده INDOOR و NEMA TYPE 3R برای استفاده OUT DOOR می باشند. پس از نصب تجهیزات قاب با کاورهای تابلوهای داخلی پوشانده می شوند. مانند جلوی پنل بوردها این کاورها اجازه دسترسی به تجهیزات حفاظتی را در هنگام آب بندی باسبارها و سیم کشی ها به جهت جلوگیری از تماس تصادفی را می دهد. چهار ساختار اصلی عمومی برای سوئیچ بوردها وجود دارد اما همه سوئیچ بوردها از همه انواع این ساختارها استفاده نمی کنند. ساختار اصلی شامل منفصل کننده های اصلی و یا تیرک های اصلی می باشند،که شامل حفاظت سرج و منبع و اندازه گیری های مربوط به بیننده می باشد. ساختار کشش شامل محفظه خالی که دارای فضاهای خالی می باشد که از طریق آن می توان کابل کشی را انجام داد .این محفظه معمولا با سرویس ورودی سوئیچ بوردها استفاده می شود جایی که تغذیه منبع از کف می آید.این سرویس را می توان از بالا و بدون هیچ هادی در معرض نمایشی تغذیه کرد. ساختار توزیع که کار تقسیم و ارسال توان را به تجهیزات حفاظتی مدارهای زیر شاخه و سپس به مدارهای زیر شاخه جهت تامین توان بارهای پایین دست را انجام می دهد.توان از ساختار وروردی به ساختار توزیع توسط باسبارهای متقاطع منتقل می شود. آخرین ساختار و البته نه کم اهمیت ترین ساختار سوئیچ بورد ،سیستم IFS Integrated Facility System می باشد که شامل پنل بوردها و ترانسفورمرهای نوع خشک و سوئیچ های نوع خشک و صفحات خالی جهت نصب تجهیزات دیگر. سیستم IFS زمانی مفید است که پنل بورد و ترانسفورماتور های نوع خشک در فضای یکسانی با سوئیچ بوردها استفاده می شوند در این حالت موجب کاهش فضای مورد نیاز برای تجهیزات می شود. یک مزیت کلیدی سیستم IFS این است که به میزان قابل توجهی زمان نصب و سیم پیچی و تعداد تجهیزات مورد استفاده را کاهش می دهد.

سوئیچ گیرهای فشار ضعیف:

در بعضی موارد تجهیرات توزیع فشار ضعیف بسیار کاربردی برای بهترین حفاظت و کنترل و مانیتور کردن سیستم های توزیع الکتریکی حیاتی به صورت ایمن و با بازدهی بالا، مورد نیاز است. در این موارد سوئیچ گیرهای ولتاژ پایین راه حل های بهینه ای هستند. سوئیچ فشار ضعیف کنترل متمرکز و محافظت از تجهیزات و مدارهای ولتاژ پایین در مدارهای صنعتی ، تجاری و تاسیساتی شامل ترانسفورماتورها ، ژنراتورها ، موتورها و مدارهای تغذیه کننده برق را فراهم می کند. برخلاف سایر موارد بررسی شده سوئیچ گیر به صورت منحصر به فرد در برابر جریان اتصال کوتاه موجود در یک بازه زمانی (حدود 30 سیکل الکتریکی) مقاومت می کند. این زمان اجازه می دهد که تا دستگاه حفاظتی پایین دست که نزدیک به خطا می باشد باز شود و خطا را از بین ببرد،بر این اساس از این زمان به عنوان زمان اتصال کوتاه و یا مقاومت نامی یاد می شود. قطع کننده های مدار کامپکت در سوئیچ بوردهای مونتاژ شده این رنج ها را ارائه نمی دهند.

 

سوئیچ گیرهای فشار ضعیف شامل اجزا زیر می باشد:

قطع کننده مدار قدرت فشار ضعیف DRAWOUT، اتصالات برق اولیه و ثانویه، محفظه کنترل ثانویه، سازه ها و باسبارهای اصلی و مقطعی و مناطق در دسترس مصرف کننده. کلیدهای قطع کننده مدار فشار ضعیف DRAWOUT به صورت اتوماتیک یک مدار الکتریکی را از آسیب به سبب اضافه بار و اتصال کوتاه حفاظت می کند. اصطلاح DRAWOUT به توانایی این قطع کننده های مدار در اتصال به توان اولیه و ثانویه بدون نیاز به پیچ و مهره و کیت اتصال و یا سایر ابزارهای مکانیکی دارد. باسبارها در فریم به منظور توزیع توان از کابلهای ورودی توان به تجهیزات مدار زیر شاخه ،نصب می شوند. محفظه های قطع کننده مدار افقی توان را به هر بخش سوئیچ بورد تقسیم می کنند. محفظه های قطع کننده مدار عمودی توان را به دستگاه های محافظ مدار در یک ساختار واحد تقسیم می کنند. اتصالات برق به عنوان برق اولیه و ثانویه تقسیم بندی می شوند. توان سیستم توزیع الکتریکی اصلی که آورده می شود به این مونتاژ و بارهای متصل رو تغذیه می کند به عنوان توان اولیه شناخته می شود. این اتصالات با گسترش میله های شینه به محفظه قطع کننده برای اتصال به اجزای اصلی سیستم قطع کننده مدار قدرت کشیده می شود. توان ثانویه شامل مدارهایی است که برای فراهم کردن توان جهت کنترل و مانیتورینگ تجهیزات و عملکرد آنها مانند واحدهای تریپ وضعیت جامد و تریپ های شنت و چراغ های راهنما و میترها و سوئیچ های کنترل. محفظه های جداگانه ای که در قسمت جلوی تابلو برق در هر سازه قابل دسترسی است ، برای تفکیک و محافظت فشار ضعیف و کنترل و مانیتورینگ کابل ها از مناطق دیگر مجموعه تابلو استفاده می شود. این محفظه های کنترل ثانویه ممکن است شامل بلوک های ترمینال جداگانه ای باشند که به محفظه های قطع کننده مدار خاص و سایر دستگاه های کنترل اختصاص یافته اند. محفظه های کنترل ثانویه امکان اتصال دستگاه ها در محفظه های کنترل مختلف را از طریق سیم های مدار کنترلی تخصیص یافته به دیگر بخش ها فراهم می کند. محفظه مستقل فولادی که تمام اجزای اصلی تابلو برق در آن قرار دارد به عنوان سازه شناخته می شود ، که شامل تمام محفظه های قطع کننده مدار قدرت ، اتصالات برق اولیه و ثانویه و محفظه های کنترل ثانویه است. در وسط این سازه باسبارها قرار دارند که از نقره یا مس قلع اندود ساخته شده اند. باسبار اصلی توزیع برق را به صورت افقی در داخل مجموعه سوئیچ گیر از سازه ای به سازه ی دیگر تقسیم می کنند. در هر بخش از سازه ، میله های مقطع عمودی به شینه اصلی افقی متصل می شوند. این گذرگاه سازه عمودی نیرو را به قطع کننده های مدار قدرت می رساند بنابراین برق می تواند به دستگاه های بار جداگانه منتقل شود. ترمینال های مصرف کننده معمولاً در پشت سازه قرار دارند. این ترمینال ها مخصوص برق ورودی سرویس ورودی و اتصالات کابل برق یا گذرگاه خروجی است. هر اتصال ترمینال بار خروجی در اینجا برای خروج از مجموعه به تجهیزات متصل است. برای ایمنی بیشتر ، منطقه به خوبی از طریق قطع کننده های مدار توسط موانع فلزی زمینی جدا شده است. تابلو برق معمولاً در بالاترین سطح سیستم قدرت نصب می شود. برای رویکرد سیستماتیک یا تقسیم بندی شده می توان از کابل ها یا مجراها برای تغذیه برق از سوئیچ به سایر تابلوها استفاده کرد. به این ترتیب ، تابلو برق حداکثر حد ممکن آسیب ناشی از قطع فاجعه بار برق را برطرف می کند.سوئیچگیر یک گزینه قوی است ، اما بزرگتر و گرانتر از سایر تجهیزات توزیع ولتاژ پایین است. همیشه در نظر داشته باشید که آیا مزایای تابلو از نظر قابلیت اطمینان ، ایمنی ، قابلیت نگهداری و سهولت استفاده ،ارزش سرمایه گذاری اضافه را دارد یا خیر. به طور کلی ، هر زمان که بالاترین درجه قابلیت اطمینان برق مورد نظر باشد ، باید سوئیچ گیر را در نظر گرفت. این به حیاتی بسیار مهم است .

   

این مقاله در 3 بخش تهیه شده که می توانید از طریق لینک های زیر به بخش اول و سوم آن مراجعه بفرمائید.

تعریف مبانی تجهیزات توزیع فشار ضعیف (بخش اول) 

تعریف مبانی تجهیزات توزیع فشار ضعیف (بخش سوم) 

 
Mitra Ahmadi
ارسال دیدگاه