کلید محافظ جان RCCB چگونه کار می کند؟

کلید محافظ جان RCCB چگونه کار می کند؟

کلید محافظ جان RCCB چگونه کار می کند؟

کلید محافظ جان RCCB جهت حفاظت مدار الکتریکی از خطای زمین به کار می رود و به صورت رسمی به آن ELCB (قطع کننده نشتی زمین ) نیر گفته می شود و گاهی هم به صورت RCD خوانده می شود.در این مقاله ما قصد داریم در خصوص تعریف RCCB و اصول کاری آن و عملکرد تست ،رنج RCCB و انواع اتصالات RCCB و مزایا و معایب RCCB صحبت کنیم.

تعریف RCCB :

RCCB به صورت قطع کننده جریان نشتی نامیده می شود به دلیل اینکه در مقابل جریان نشتی محافظت می کند. جریان نشتی به معنای جریان نشتی بین هادی برق دار به زمین است. جریان می تواند در دو مسیر مختلف جریان یابد، یکی خنثی و دیگری زمین.
در این حالت، در شرایط عادی بار همیشه بین ترمینال فاز به ترمینال خنثی متصل است، بنابراین جریان فاز (جریان بار) برابر با جریان خنثی است. در نظر بگیرید که خطای زمین در بار رخ داده است به این معنی که جریان نشتی از طریق یک مسیر جدید از ترمینال فاز به زمین شروع به جریان می کنداین جریان نشتی را جریان باقیمانده می نامند.RCCB به طور ویژه برای محافظت مدار در مقابل خطای زمین و محافظت از انسان در مقابل شوک الکتریکی استفاده می شود.

کلید محافظ جان RCCB چگونه کار می کند؟

ورژن قدیمی ELCB :

ELCB چیزی جز همان قطع کننده جریان نشتی نیست .RCCB یک ورژن به روز شده از ELCB می باشد. دستگاه ELCB فعلی که به عنوان RCCB نامیده می شود.

قسمتهای اصلی RCCB :

RCCB شامل CBCT (ترانسفورماتور جریان متعادل هسته)، سیم پیچ عامل رله، ترمینال ورودی و خروجی، مکانیسم Trip، دستگیره روشن/خاموش و سوئیچ تست است.

کلید محافظ جان RCCB چگونه کار می کند؟

CBCT :

ترانسفورماتور جریان متعادل هسته ای برای تشخیص جریان نامتعادل در مدار استفاده می شود. در صورت تشخیص عدم تعادل، CT جریان عدم تعادل را به سیم پیچ عامل رله می دهد.

کلید محافظ جان RCCB چگونه کار می کند؟

هسته عملکرد رله :

مقدار برداشته شده از هسته رله وابسته به نرخ جریان نشتی RCCB می باشد ،جریان جاری نمیتواند تغییر کند،اگر ماکزیمم جریان نشتی اجازه داده شده 30 میلی آمپر باشد این معنی را میدهد که رله هسته RCCB مدار را تریپ نمی دهد تا اینکه جریان به 30 میلی آمپر برسد.

ترمینال ورودی و خروجی :

ترمینال های ورودی و خروجی برای اتصال بار و منبع مورد استفاده قرار می گیرند در این حالت ترمینال منبهع باید متصل شود به سمت بالا و ترمینال بار به سمت پایین متصل می شود.اما ترمینال باید محکم متصل شود.

مکانیزم تریپ :

مکانیزم تریپ برای تریپ مدار در طول شرایط خطا مورد استفاده قرار می گیرد.

سوئیچ ON /OFF :

دسته برای روشن/خاموش کردن RCCB استفاده می شود.

مدار تست :

یک سوئیچ تست برای بررسی وضعیت کار RCCB استفاده می شود. نمودار مدار آزمایشی را ببینید. در آن، یک سوئیچ بین خط به زمین (به صورت سری با یک مقاومت) متصل می شود. هنگامی که یک سوئیچ را فشار می دهید، جریان از خط به زمین شروع می شود. سپس RCCB مدار را قطع می کند.

اصول کار کلید محافظ جان RCCB :

در شرایط عادی، جریان کل در سیم فاز برابر با سیم خنثی است ،اکنون در نظر بگیرید که شما 10 آمپر در سمت فاز دارید یعنی همان جریان 10 آمپر در سمت خنثی نیز جریان دارد.

CBCT (ترانسفورماتور جریان تعادل هسته) وقتی جریان در سیم فاز (IL) برابر با سیم خنثی (IN) باشد هیچ جریانی را حس نمی کند. در شرایط خطای زمین، جریان خطا یا جریان نشتی (IE) از سیم فاز (قرمز) به سیم زمین (سبز) شروع به جریان می کند.

جریان نشتی را در حدود 300 میلی آمپر در نظر بگیرید. از آنجایی که CBCT جریان نامتعادل 300 میلی آمپر را می خواند، همان جریان به سیم پیچ عامل رله ارسال می شود. اگر جریان نشتی از سطح قطع نامی IΔn تجاوز کند، RCCB مدار الکتریکی را قطع می کند.

حفاظت در مقابل شوک الکتریکی :رتبه بندی RCCB

RCCB توانایی محافظت از انسان در برابر شوک الکتریکی را دارد،برای چنین حفاظتی رنج RCCB باید پایین باشد زیرا انسان می تواند جریانی در حدود 20 میلی آمپر را اندازه گیری کند بنابراین RCCB نیز باید در حدود 20 میلی آمپر انتخاب شود.

برای محافظت در شوک الکتریکی، RCCB ها با رنج 30 میلی آمپر عرضه می شوند. به طور کلی، RCCB ها بین 30 میلی آمپر تا 300 میلی آمپر (0.03 تا 0.3 آمپر) رتبه بندی شده اند. بنابراین بهترین انتخاب برای حفاظت از شوک الکتریکی 30 میلی آمپر RCCB است.

انواع کلید محافظ جان RCCB :

سه نوع مختلف RCCB بر اساس نوع منبع مورد استفاده طبقه بندی می شوند:

  •  AC : فقط منبع AC میتواند استفاده شود.
  •  A : منبع AC + منبع DC پالسدار.
  •  B : منبع AC و DC هردو میتوانند استفاده شوند.

نوع RCCB بر اساس تعداد پل :

RCCB دارای دو پل یا چهار پل و گاهی اوقات سه پل است. برای بار تک فاز از RCCB دو پل استفاده می شود و برای بارهای سه فاز RCCB چهار قطب ترجیح داده می شود. RCCB سه پل فقط برای سیستم خنثی دو فاز ترجیح داده می شود. RCCB سه فاز را نمی توان برای بارهای سه فاز استفاده کرد.

مزایای RCCB :
  • برای محافظت در برابر خطای زمین و همچنین شوک الکتریکی استفاده می شود.
  • هدف اصلی RCCB محافظت از انسان در برابر جریان نشتی است.
معایب RCCB:
  • RCCB محافظت اتصال کوتاه ندارد.
  • RCD ها در برابر اضافه بارها محافظت نمی کنند.
اتصال RCCB :

RCCB معمولاً با ترکیب MCB استفاده می شود، اما شما باید MCB را قبل از RCCB وصل کنید. زیرا:

مورد اول حالتی که MCB قبل RCCB قرار می گیرد:

اگر خطای اتصال کوتاه در سمت بار خانه رخ دهد، MCB اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار را قطع می کند. در همان زمان، اکنون خطا بین MCB و RCCB رخ داده است، MCB خطا را تشخیص داده و مدار را خاموش می کند.

مورد اول حالتی که MCB بعد RCCB قرار می گیرد:

خطا در سمت بار خانه، MCB خطا را تشخیص داده و مدار را خاموش می کند. در عین حال، اگر خطا بین RCCB و MCB رخ داده باشد به این معنی است که MCB نمی تواند مدار را در برابر اتصال کوتاه محافظت کند و RCCB خطا را کسر نمی کند. خطا در خط باقی خواهد ماند. به همین دلیل است که MCB باید قبل از RCCB متصل شود.

در حال حاضر امکان پذیر است که یک MCB و RCCB را در یک واحد به نام RCBO دریافت کرد. جایگزینی یک MCB با یک RCBO با همان رنج، به طور کلی ایمن است.

tehrani
ارسال دیدگاه