پمپ پیستونی محوری(Axial piston pumps) چیست؟

pic1

پمپ پیستونی محوری چیست؟

پمپ های پیستونی دارای مکانیزم دورانی هستند که اصول عملکرد آنها در پمپ نمودن سیال همانند پمپ های رفت و برگشتی است با این تفاوت که به جای یک سیلندر و پیستون داراری تعداد زیادی سیلندر و پیستون می باشند . با چرخش مکانیزم دورانی ، پیستون ها داخل سیلندر رفت و برگشت نموده و روغن را به داخل محفظه سیلندر کشیده  و سپس آن را به داخل سیستم پمپ می نمایند.
پمپ های پیستونی با دارا بودن بیشترین نسبت توان به وزن، از گرانترین پمپ ها هستند و در صورت آب بندی دقیق پیستون ها می تواند بالا ترین بازدهی را داشته باشند. معمولا جریان در این پمپ ها بدون ضربان بوده و به دلیل عدم وارد آمدن بار جانبی به پیستونها دارای عمر طولانی می باشند، اما به خاطر ساختار پیچیده تعمیر آن مشکل است. در سیستمهای هیدرولیکی با فشار کاری  بالا ، پمپ پیستونی کاربردی ترین نوع پمپ به شمار می رود.

 

 

پمپ های پیستونی محوری با محور خمیده (Axial piston pumps(bent-axis type) :

 

در پمپ پیستونی آکسیال خط مرکزی بلوک سیلندر نسبت به خط مرکزی محور محرک در موقعیت زاویه ای مشخصی قرار دارد میله پیستون توسط اتصالات کروی (Ball & socket joints)به فلنج محور محرک متصل هستند به طوری که تغییر فاصله بین فلنج محرک و بلوک سیلندر باعث حرکت رفت و برگشت پیستون ها در سیلندر می شود. یک اتصال یونیورسال ( Universal link) بلوک سیلندر را به محور محرک متصل می کند.
میزان خروجی پمپ پیستونی محور خمیده با تغییر زاویه بین دو محور پمپ قابل تغییر است.در زاویه صفر خروجی وجود ندارد و بیشینه خروجی در زاویه 30 درجه بدست خواهد آمد.

pic2
پمپ های پیستونی محوری با صفحه زاویه گیر (Axial piston pumps(Swash plate) :

در این نوع پمپ پیستونی آکسیال  محوربلوک سیلندر و محور محرک در یک راستا قرار می گیرند و در حین حرکت دورانی به خاطر پیروی از وضعیت صفحه زاویه گیر پیستون ها حرکت رفت و برگشتی انجام خواهند داد ، با این حرکت سیال را از ورودی مکیده و در خروجی پمپ می کنند. این پمپ هیدرولیکی را می توان با خاصیت جابه جایی متغیر نیز طراحی نمود .
 در پمپ های با جابه جایی متغییر(پمپ پیستونی واریابل) وضعیت صفحه زاویه گیر توسط مکانیزم های دستی ، سرو کنترل و یا از طریق سیستم جبران کننده تنظیم می شود. حداکثر زاویه صفحه زاویه گیر حدود 17.5 درجه می باشد.

 

 pic33

 

pic4

 

 

{product 1060|name|cart|picture|link|border|pricedis3|pricetax1}   {product 535|name|cart|picture|link|border|pricedis3|pricetax1}
 {product 539|name|cart|picture|link|border|pricedis3|pricetax1}  {product 538|name|cart|picture|link|border|pricedis3|pricetax1}
مهندس سید سعید هاشمی
ارسال دیدگاه