مهندسی معکوس تجهیزات و قطعات پیچیده صنعتی

eng3
  • تحلیل عملکرد، روابط بین اجزا و تعیین شرایط محیطی و عملیاتی توسط تحلیل تنش و حرارت توسط مدل سازی ، اندازه گیری و ….
  • آنالیز ابعادی، تهیه نقشه های سه بعدی و تلرانس ها با استفاده از تجهیزات پیشرفته نظیر CMM و …
  • تعیین جنس، ساختار، فرایند ساخت، نوع عملیات حرارتی و فرایند های تغییر خواص سطح توسط متالوگرافی، کوانتومتری و …
  • استخراج و مطالعه بر روی استانداردهای کیفی مربوطه
  • ساخت نمونه آزمایشگاهی
  • طراحی تست های کنترل کیفی بر اساس شرایط عملکرد سیستم
  • ساخت محصول نهایی و تدوین مدارک فنی

مرجع ابزاردقیق ایران
ارسال دیدگاه