ارائه خدمات پژوهشی در زمینه های نوین دانش مهندسی مکانیک

eng4
  •  طراحی، شبیه سازی و تحلیل سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی توسط نرم افزارهای تخصصی مربوطه نظیر ADAMS و MATLAB
  • طراحی و شبیه سازی الگوریتم های کنترلی کلاسیک، هوشمند، مقاوم و … توسط نرم افزارهای تخصصی مربوطه نظیر MATLAM
  • طراحی، تحلیل و شبیه سازی در حوزه جامدات توسط نرم افزارهای تخصصی مربوطه نظیر ABAQUS و ANSYS
  • طراحی، تحلیل و شبیه سازی در حوزه سیالات توسط نرم افزارهای تخصصی مربوطه نظیر FLUENT و GAMBIT
  • طراحی و کدنویسی نرم افزارهای با کاربری خاص بر اساس نیاز مشتری
  • و سایر خدمات پژوهشی در حوزه مهندسی مکانیک و مکاترونیک

مرجع ابزاردقیق ایران
ارسال دیدگاه