تلفن تماس: 88193204  الی 6            زمان پاسخ گویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح تا 17

سبدِ خرید خالی

سیگنال ژنراتور دیجیتال 150MHz مدل SG-4162AD ساخت LODESTAR تایوان
i153114

sg-4162ad
SIGNAL GENERATOR-SG-4162AD RF سیگنال ژنراتور دیجیتال  150MHz مدل SG-4162AD ساخت  LODESTAR تایوان دارای بازه ی فرکانسی 100KHz˷150MHz و هارمونیک سوم 450MHz می باشد .RF سیگنال ژنراتور دیجیتال مدل SG-4 ...ادامه‌یِ مطلب

SIGNAL GENERATOR-SG-4162AD

RF سیگنال ژنراتور دیجیتال  150MHz مدل SG-4162AD ساخت  LODESTAR تایوان دارای بازه ی فرکانسی 100KHz˷150MHz و هارمونیک سوم 450MHz می باشد .RF سیگنال ژنراتور دیجیتال مدل SG-4162AD دارای فرکانس متر 6 رقمی دیجیتال 1Hz˷150MHz بوده و همچنین از نوع مدولاسیون AM است.