تلفن تماس: 88193204  الی 6            زمان پاسخ گویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح تا 17

سبدِ خرید خالی

فرکانس متر رومیزی مدل MS6100 ساخت Mastech
i1855

قیمت:
850,000850,000تومانتوليد کننده: Mastech
فایل‌هایِ دانلود ms6100
8aa34336464deb9657c17d2a11102451 L
MS6100 MULTI-FUNCTIONS  COUNTER Model MS6100  فرکانس متر رومیزی  مدل MS6100 ساخت Mastech  دارای قابلیت اندازه گیری 10 Hz ~ 1.3 GHz میباشد. ویژگی های  فرکانس متر رومیزی مدل MS6100  به شرح ز ...ادامه‌یِ مطلب

MS6100 MULTI-FUNCTIONS  COUNTER Model MS6100

 فرکانس متر رومیزی  مدل MS6100 ساخت Mastech  دارای قابلیت اندازه گیری 10 Hz ~ 1.3 GHz میباشد. ویژگی های  فرکانس متر رومیزی مدل MS6100  به شرح زیر میباشد.
دارای دو کانال A و کانال  Bبرای اندازه گیری دقیق تر فرکانس میباشد. کانال A دارای فرکانس 10 Hz / 100 Hz است. کانال  B دارای فرکانس  100 Hz / 1.3 GHz  است.