تلفن تماس: 88193204  الی 6            زمان پاسخ گویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح تا 17

سبدِ خرید خالی

پراب میگر (مشکی) مدل 7225 ساخت KYORITSU ژاپن
i153012

قیمت:
147,000147,000تومانتوليد کننده: KYORITSU
7225
Kyoritsu Test Leads Model 7225 پراب میگر(مشکی) مدل 7225 ساخت KYORITSU  ژاپن، سیم زمین، 1.5mm و برای کار با میگر مدل 3128 مناسب است.

Kyoritsu Test Leads Model 7225

پراب میگر(مشکی) مدل 7225 ساخت KYORITSU  ژاپن، سیم زمین، 1.5mm و برای کار با میگر مدل 3128 مناسب است.