تلفن تماس: 88193204  الی 6            زمان پاسخ گویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح تا 17

سبدِ خرید خالی

پراب میگر مدل 7025 ساخت KYORITSU ژاپن
i153010

قیمت:
تماس بگیریدتوليد کننده: KYORITSU
فایل‌هایِ دانلود 7167_1033079135
7025
Kyoritsu Test Leads Model 7025 پراب میگر مدل 7025 ساخت KYORITSU ژاپن، 1.5mm و برای کار با دستگاه های مدل 3001B و 3111V و 3165 و 3166 و 6010A و 6010B و 6015 است.

Kyoritsu Test Leads Model 7025

پراب میگر مدل 7025 ساخت KYORITSU ژاپن، 1.5mm و برای کار با دستگاه های مدل 3001B و 3111V و 3165 و 3166 و 6010A و 6010B و 6015 است.