تلفن تماس: 88193204  الی 6            زمان پاسخ گویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح تا 17

سبدِ خرید خالی

پراب نری تزریق ولتاژ مدل 7165 ساخت KYORITSU ژاپن
i153007

قیمت:
تماس بگیریدتوليد کننده: KYORITSU
فایل‌هایِ دانلود 7165
7165_431336083
Kyoritsu Test Leads Model 7065 پراب نری تزریق ولتاژ مدل 7165 ساخت KYORITSU ژاپن، 3mm و برای کار با میگرمدل 3125 است.

Kyoritsu Test Leads Model 7065

پراب نری تزریق ولتاژ مدل 7165 ساخت KYORITSU ژاپن، 3mm و برای کار با میگرمدل 3125 است.