تلفن تماس: 88193204  الی 6            زمان پاسخ گویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح تا 17

سبدِ خرید خالی

پراب میگر (های ولتاژ) مدل 7168 ساخت KYORITSU ژاپن
i153004

قیمت:
تماس بگیریدتوليد کننده: KYORITSU
فایل‌هایِ دانلود 7168
7168
kyoritsu Test Leads Model 7168 پراب میگر (های ولتاژ) مدل 7168 ساخت KYORITSU ژاپن، پرابی با گیره سوسماری، 3mm برای استفاده با میگر مدل 3125 است.

kyoritsu Test Leads Model 7168

پراب میگر (های ولتاژ) مدل 7168 ساخت KYORITSU ژاپن، پرابی با گیره سوسماری، 3mm برای استفاده با میگر مدل 3125 است.