تلفن تماس: 88193204  الی 6            زمان پاسخ گویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح تا 17

سبدِ خرید خالی

فشار سنج آنالوگ (عقربه ای) صفحه 60 میلی متر با سایز اتصال 1/4ساخت DRUCK
i152129_01

قیمت:
تماس بگیرید

جنس
رنج فشار(بار)
نوع اتصال
نوع گیج


توليد کننده: Druck
فایل‌هایِ دانلود 3.jpg
4.jpg
5.jpg
Pressure Guage فشار سنج آنالوگ (عقربه ای) صفحه 60 میلی مترساخت DRUCK در انواع روغنی و خشک تولید شده و اتصال این فشار سنج می تواند از پشت و یا زیر باشد .این فشار سنج آنالوگ (عقربه ...ادامه‌یِ مطلب

Pressure Guage

فشار سنج آنالوگ (عقربه ای) صفحه 60 میلی مترساخت DRUCK در انواع روغنی و خشک تولید شده و اتصال این فشار سنج می تواند از پشت و یا زیر باشد .این فشار سنج آنالوگ (عقربه ای) صفحه 60 میلی مترساختDRUCK برای اندازه گیری رنج های مختلف فشار ساخته شده است و جنس آن می تواند از نوع برنجی و یا استیل باشد.

ویژگی‌ها

0.6
Bottom / اتصال از زير
برنجي