تلفن تماس: 88193204  الی 6            زمان پاسخ گویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح تا 17

سبدِ خرید خالی

فشار سنج آنالوگ (عقربه ای) صفحه 40 میلی متر با سایز اتصال 1/8ساخت DRUCK
i152046-01

قیمت:
12,00012,000تومان

نوع اتصال
نوع گیج
رنج فشار(بار)


توليد کننده: Druck
فایل‌هایِ دانلود 3.jpg
 Pressure Guage فشار سنج آنالوگ (عقربه ای) صفحه 40 میلی مترساخت DRUCk در انواع روغنی و خشک تولید شده و اتصال این فشار سنج می تواند از پشت و یا زیر باشد .این فشار سنج آنالوگ (عقر ...ادامه‌یِ مطلب

 Pressure Guage

فشار سنج آنالوگ (عقربه ای) صفحه 40 میلی مترساخت DRUCk در انواع روغنی و خشک تولید شده و اتصال این فشار سنج می تواند از پشت و یا زیر باشد .این فشار سنج آنالوگ (عقربه ای) صفحه 40 میلی مترساختDRUCK برای اندازه گیری رنج های مختلف فشار ساخته شده است و جنس آن از نوع برنجی می باشد.

ویژگی‌ها

2.5
Back / اتصال از پشت
gauge pressure / فشار گيج
برنجي