تلفن تماس: 88193204  الی 6            زمان پاسخ گویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح تا 17

سبدِ خرید خالی

ترنسمیتر فشار pressure transmitter MBS 3050
i152648

قیمت:
تماس بگیریدتوليد کننده: Danfoss
فایل‌هایِ دانلود mbs3050_icpdp20c302.pdf
ترنسمیتر فشار    pressure transmitter MBS 3050

ترنسمیتر فشار    pressure transmitter MBS 3050