تلفن تماس: 88193204  الی 6            زمان پاسخ گویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح تا 17

سبدِ خرید خالی

تستر باطری تستر مدل BT-12 ساخت شرکت استاندارد
i1364

قیمت:
تماس بگیریدتوليد کننده: Standard
فایل‌هایِ دانلود BT-12
e62681383a22ece70ebf83908f7b7b5d L
BT-12 digital automotive battery analyzer تستر باطری تستر مدل BT-12 ساخت شرکت استاندارد

BT-12 digital automotive battery analyzer

تستر باطری تستر مدل BT-12 ساخت شرکت استاندارد

ویژگی‌ها

DCV - ولتاژ مستقيم