زمان پاسخ گویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 صبح تا 17، پنجشنبه 8:30 تا 12:30 ظهر

ترموگراف دما و رطوبت مدل ST-172 ساخت شرکت استاندارد