تلفن تماس: 88193204  الی 6            زمان پاسخ گویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح تا 17

تجهیزات تست و آزمایشگاهی دما (قابل حمل)