تلفن تماس: 88193204  الی 6            زمان پاسخ گویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح تا 17

سبدِ خرید خالی

تسترRCD مدل EM3644 ساخت All-Sun
i14364

قیمت:
120,000120,000تومانتوليد کننده: All-sun
فایل‌هایِ دانلود em3644-p.png
RCD Tester Model EM3644 تسترRCD مدل EM3644  ساخت All-Sun جهت تشخیص خطا در پریز های سه سیمه مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از سه چراغ وضعیت اتصالات را نشان میدهد.تسترRCD مدل EM3644 ج ...ادامه‌یِ مطلب

RCD Tester Model EM3644

تسترRCD مدل EM3644  ساخت All-Sun جهت تشخیص خطا در پریز های سه سیمه مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از سه چراغ وضعیت اتصالات را نشان میدهد.تسترRCD مدل EM3644 جهت تشخیص جریان نشتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.