تلفن تماس: 88193204  الی 6            زمان پاسخ گویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح تا 17

فشار سنج آنالوگ (عقربه ای) صفحه 60 میلی متر میلی بار با سایز اتصال 1/4ساخت DRUCK
i152223_01

قیمت:
69,00069,000تومان

رنج فشار(میلی بار)
نوع گیج
نوع اتصال


توليد کننده: Druck
فایل‌هایِ دانلود7.jpg
Pressure Guage فشار سنج آنالوگ (عقربه ای) صفحه 60 میلی متر میلی بار ساخت DRUCK در نوع خشک تولید شده و  نوع اتصال این فشار سنج از زیر می باشد .این فشار سنج آنالوگ (عقربه ای) صفحه ...ادامه‌یِ مطلب

Pressure Guage

فشار سنج آنالوگ (عقربه ای) صفحه 60 میلی متر میلی بار ساخت DRUCK در نوع خشک تولید شده و  نوع اتصال این فشار سنج از زیر می باشد .این فشار سنج آنالوگ (عقربه ای) صفحه 60 میلی متر میلی بار ساختDRUCK برای اندازه گیری رنج های مختلف فشار ساخته شده است و جنس آن  از نوع برنجی می باشد.

ویژگی‌ها

25
Bottom / اتصال از زير
gauge pressure / فشار گيج
برنجي