تلفن تماس: 88193204  الی 6            زمان پاسخ گویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح تا 17

سبدِ خرید خالی

فشار سنج آنالوگ (عقربه ای) صفحه 50 میلی متر با سایز اتصال 1/4ساخت DRUCK
i152114_01

قیمت:
14,00014,000تومان

رنج فشار(بار)
نوع اتصال
نوع گیج


توليد کننده: Druck
فایل‌هایِ دانلود 3.jpg
Pressure Guage فشار سنج آنالوگ (عقربه ای) صفحه 50 میلی مترساخت DRUCK در انواع روغنی و خشک تولید شده و اتصال این فشار سنج می تواند از پشت و یا زیر باشد .این فشار سنج آنالوگ (عقربه ...ادامه‌یِ مطلب

Pressure Guage

فشار سنج آنالوگ (عقربه ای) صفحه 50 میلی مترساخت DRUCK در انواع روغنی و خشک تولید شده و اتصال این فشار سنج می تواند از پشت و یا زیر باشد .این فشار سنج آنالوگ (عقربه ای) صفحه 50 میلی مترساختDRUCK برای اندازه گیری رنج های مختلف فشار ساخته شده است و جنس آن از نوع برنجی می باشد.

ویژگی‌ها

2.5
Back / اتصال از پشت
gauge pressure / فشار گيج
برنجي