تلفن تماس: 88193204  الی 6            زمان پاسخ گویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح تا 17

سبدِ خرید خالی

سوئیچ سطح نوری ساخت ایران
i153049

قیمت:
تماس بگیریدتوليد کننده: iran
فایل‌هایِ دانلود old
old
Optical Level Switch سوئیچ سطح  نوری ساخت ایران به منظور تشخیص وجود مایعات مانند آب، الکل ، گازوئیل و انواع اسیدها و روغن های صنعتی با غلظت های مختلف و .. در مخازن و لوله های ...ادامه‌یِ مطلب

Optical Level Switch

سوئیچ سطح  نوری ساخت ایران به منظور تشخیص وجود مایعات مانند آب، الکل ، گازوئیل و انواع اسیدها و روغن های صنعتی با غلظت های مختلف و .. در مخازن و لوله های انتقال مایعات مورداستفاده قرار می گیرد.سوئیچ سطح  نوری ساخت ایران براساس ارسال نور مادون قرمز مدوله شده و بازتاب آن از منشور موجود در نوک سنسور کار می کنند که هنگام تماس نوک سنسور  با هر نوع مایع بازتاب نور مختل شده و در این حالت در خروجی سنسور تغییر ایجاد می شود.

ویژگی‌ها

مايع
رله