تلفن تماس: 88193204  الی 6            زمان پاسخ گویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح تا 17

سبدِ خرید خالی
فيلترها
قیمت:
تولید کننده (برند)
ماکزیمم دبی عبوری (lit/min):

فيلتر مکش

h608
5 5 1 Product
فیلتر مکش AMEGA مدل MF-06 32,000تومان

h609
5 5 1 Product
فیلتر مکش AMEGA مدل MF-08 35,000تومان

h610
5 5 1 Product
فیلتر مکش AMEGA مدل MF-10 37,000تومان

h611
5 5 1 Product
فیلتر مکش AMEGA مدل MF-12 47,000تومان

h612
4.5 5 2 Product
فیلتر مکش AMEGA مدل MF-16 55,000تومان

h613
5 5 1 Product
فیلتر مکش AMEGA مدل MF-20 60,000تومان

h614
5 5 1 Product
فیلتر مکش مغناطیسی AMEGA مدل TM-40 36,000تومان

h615
5 5 1 Product
فیلتر مکش مغناطیسی AMEGA مدل TM-100 38,000تومان

h616
3.5 5 2 Product
فیلتر مکش مغناطیسی AMEGA مدل TM-250 47,000تومان

h617
3.85715 5 7 Product
فیلتر مکش مغناطیسی AMEGA مدل TM-360 56,000تومان

h618
5 5 1 Product
فیلتر مکش AMEGA مدل TS-1320 30,000تومان

h619
5 5 1 Product
فیلتر مکش AMEGA مدل TS-1457 32,000تومان

h621
5 5 1 Product
فیلتر مکش AMEGA مدل TS-1324 40,000تومان

h622
5 5 1 Product
فیلتر مکش AMEGA مدل TS-1326 50,000تومان

نتایج 1 تا 15 از کل 24 نتیجه