تلفن تماس: 88193204  الی 6            زمان پاسخ گویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح تا 17

سبدِ خرید خالی

دماسنج تماسی مدلTM 100 ساخت Taipo تایوان
i152099

قیمت:
240,000تومان228,000228,000تومانتوليد کننده: Taipo
فایل‌هایِ دانلود taipo-temperature-meter.pdf
5 درصد تخفیف
ترمومتر تماسی مدل TM 100 ساخت کشور تایوان  می باشد که براساس نوع ترموکوپل که دارای انواع J,K,T,E,N,R می باشد می تواند رنجهای مختلف دمایی به شرح زیر را اندازه گیری کند:در تر ...ادامه‌یِ مطلب

ترمومتر تماسی مدل TM 100 ساخت کشور تایوان  می باشد که براساس نوع ترموکوپل که دارای انواع J,K,T,E,N,R می باشد می تواند رنجهای مختلف دمایی به شرح زیر را اندازه گیری کند:
در ترموکوپل نوع J رنج دمای اندازه گیری شده 1200~ 210 -  درجه سانتی گراد(2192~ 346 - درجه فارنهایت)می باشد.
در ترموکوپل نوع K رنج دمای اندازه گیری شده 1372~ 200 -  درجه سانتی گراد(2501~ 328 - درجه فارنهایت)می باشد.
در ترموکوپل نوع Tرنج دمای اندازه گیری شده 400~ 250 -  درجه سانتی گراد(752~ 418 - درجه فارنهایت)می باشد.
در ترموکوپل نوع Eرنج دمای اندازه گیری شده 1000~ 150 -  درجه سانتی گراد(1832~ 238 - درجه فارنهایت)می باشد.
در ترموکوپل نوع Nرنج دمای اندازه گیری شده 1300~ 200 -  درجه سانتی گراد(2372~ 328 - درجه فارنهایت)می باشد.
در ترموکوپل نوع Rرنج دمای اندازه گیری شده 1767~ 0  درجه سانتی گراد(3212~ 32 - درجه فارنهایت)می باشد.
در این حرارت سنج قابلیت انتخاب نوع اندازه گیری بر اساس درجه سانتی گراد و یا درجه فارنهایت وجود دارد .

به همراه ترمومتر تماسی مدل TM 100 دو عدد ترموکوپل نوع k موجوی می باشد.

ویژگی‌ها

-200
1372
ترموکوپل نوع K, ترموکوپل نوع J, ترموکوپل نوع R, ترموکوپل نوع T, ترموکوپل نوع E, ترموکوپل نوع N
+-0.1%+0.6C